W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zarządzenia

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

zarządzenie nr: 23/2020

zarządzenie nr 23/2020

wydane przez Burmistrz

z dnia

w sprawie otwarcia targowiska w miejscowości Pieniężno przy ul. Królewieckiej.

zarządzenie nr: 22/2020

zarządzenie nr 22/2020

wydane przez Burmistrz

z dnia

w sprawie realizacji dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.

zarządzenie nr: 21/2020

zarządzenie nr 21/2020

wydane przez Burmistrz

z dnia

w sprawie obniżenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego dla osób, które wynajmują bądź wydzierżawiają lokale użytkowe będące własnością Miasta i Gminy Pieniężno, na prowadzenie działalności gospodarczej.

zarządzenie nr: 19/2020

zarządzenie nr 19/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

zarządzenie nr: 20/2020

zarządzenie nr 20/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Pieniężna przed upływem kadencji, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

zarządzenie nr: 17/2020

zarządzenie nr 17/2020

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie oraz dopuszczenie pracy zdalnej pracowników urzędu.

zarządzenie nr: 18/2020

zarządzenie nr 18/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zamknięcia targowiska w miejscowości Pieniężno przy ul. Królewieckiej w celu nieprzeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa COVID - 19.

zarządzenie nr: 16/2020

zarządzenie nr 16/2020

wydane przez Burmistrz

z dnia

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pieniężno za 2019 rok.

zarządzenie nr: 15/2020

zarządzenie nr 15/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

zarządzenie nr: 14/20

zarządzenie nr 14/20

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie powołania komisji do odbioru nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 12 września 2012 r.

zarządzenie nr: 13/2020

zarządzenie nr 13/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

zarządzenie nr: 12/2020

zarządzenie nr 12/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie "Samodzielne stanowisko ds. oświaty."

zarządzenie nr: 11/2020

zarządzenie nr 11/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Pieniężno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny."

zarządzenie nr: 10/2020

zarządzenie nr 10/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

zarządzenie nr: 9/2020

zarządzenie nr 9/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pieniężno w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

zarządzenie nr: 8/2020

zarządzenie nr 8/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie planowania oraz realizacji kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Pieniężno.

zarządzenie nr: 7/2020

zarządzenie nr 7/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie wprowadzenia organizacji ruchu.

zarządzenie nr: 6/2020

zarządzenie nr 6/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

zarządzenie nr: 5/2020

zarządzenie nr 5/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji i postępowań uzupełniających do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

zarządzenie nr: 3/2020

zarządzenie nr 3/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Pieniężno w roku 2020.

zarządzenie nr: 4/2020

zarządzenie nr 4/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy i wysokości dotacji na rok 2020.

zarządzenie nr: 2/2020

zarządzenie nr 2/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1/2020

zarządzenie nr 1/2020

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2020.

zarządzenie nr: 64/2019

zarządzenie nr 64/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

zarządzenie nr: 63/2019

zarządzenie nr 63/2019

wydane przez Burmistrza Pieniężna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.