W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4424 artykuły

Informacja

Przypominamy, że: - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku, każdy właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

zarządzenie nr: 3/2022
zarządzenie nr 3/2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Pieniężno, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
zarządzenie nr: 5/2022
zarządzenie nr 5/2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji i postępowań uzupełniających do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.

GK. 602.1.2022

Pieniężno, dn. 13.01.2022 r. GK. 602.1.2022 OBWIESZCZENIE              Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638) Burmistrz Pieniężna przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których ustawowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, projekt...

GK.6733.1.1.2022

Pieniężno, dnia 11 stycznia 2022r.   GK.6733.1.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49§1 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741)   Burmistrz...

Rok 2022

INFORMACJA: Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie dotyczące podatków i opłat na rok 2022 Uchwała nr XXXI/196/21 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. Uchwała nr XXIX/121/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2008 w...

Warunki zabudowy

Wymagane wnioski, załączniki i dokumenty: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami: (Załącznik 1) 1. kopia mapy zasadniczej/ katastralnej w skali 1:500, 1:1000obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na którym inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem (1 egz.) – oryginalne...

zarządzenie nr: 74/2021
zarządzenie nr 74/2021
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.
zarządzenie nr: 2/2022
zarządzenie nr 2/2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.
zarządzenie nr: 1/2022
zarządzenie nr 1/2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2022.
zarządzenie nr: 73/2021
zarządzenie nr 73/2021
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.
zarządzenie nr: 72/2021
zarządzenie nr 72/2021
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy i wysokości dotacji na rok 2022.
zarządzenie nr: 69/2021
zarządzenie nr 69/2021
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.

Przetargi publiczne

1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadziło wiele ważnych zmian. Od tego czasu wszystkie zamówienia są przeprowadzane elektronicznie, a oferty muszą być opatrzne e-podpisem.

Zamówienie na: 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadziło wiele ważnych zmian. Od tego czasu wszystkie zamówienia są przeprowadzane elektronicznie, a oferty muszą być opatrzne e-podpisem.
Zamówienie na 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadziło wiele ważnych zmian. Od tego czasu wszystkie zamówienia są przeprowadzane elektronicznie, a oferty muszą być opatrzne e-podpisem.
Zamawiający Gminy Pieniężno
Tryb zamówienia przetarg tryb podstawowy

GK.6220.1.11.2021

Pieniężno, dnia 28 grudnia 2021r. GK.6220.1.11.2021 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...