W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4513 artykułów

GK.6220.1.2.2022

Pieniężno, dnia 13 kwietnia 2022r. GK.6220.1.2.2022 OBWIESZCZENIE Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn....

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 13 kwietnia 2022r. GK.6220.1.4.2022         OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

zarządzenie nr: 25/22
zarządzenie nr 25/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie.
zarządzenie nr: 20/22
zarządzenie nr 20/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.
zarządzenie nr: 23/22
zarządzenie nr 23/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
uchwała nr: XXXV/228/22
uchwała nr XXXV/228/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2022.
uchwała nr: XXXV/227/22
uchwała nr XXXV/227/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przejęcia przez Gminę Pieniężno prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
uchwała nr: XXXV/226/22
uchwała nr XXXV/226/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 r

Uchwała nr XXXV/225/22

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kisiel  

uchwała nr: XXXV/224/22
uchwała nr XXXV/224/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno od dnia 1 września 2022 roku.
uchwała nr: XXXV/225/22
uchwała nr XXXV/225/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.
uchwała nr: XXXV/223/22
uchwała nr XXXV/223/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2418

GK.6220.1.1.2022

Pieniężno, dnia 31 marca 2022r. GK.6220.1.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247),...