W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4765 artykułów
uchwała nr: XLVI/288/23
uchwała nr XLVI/288/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2023.
uchwała nr: XLVI/287/23
uchwała nr XLVI/287/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.
uchwała nr: XLVI/286/23
uchwała nr XLVI/286/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2043
uchwała nr: XLVI/285/23
uchwała nr XLVI/285/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminny Pieniężno na rok 2023.
uchwała nr: XLVI/284/23
uchwała nr XLVI/284/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2023-2028.

GK.6220.1.9.2022

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, 74 ust. 3, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.    z 2022r., poz. 1029) oraz w związku z art. 49 § 1 ustawy...

zarządzenie nr: 27/2023
zarządzenie nr 27/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.
zarządzenie nr: 23/2023
zarządzenie nr 23/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lechowie.
zarządzenie nr: 22/2023
zarządzenie nr 22/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 15/2023 z dnia 01 marca 2023 r.

Harmonogram wywozu odpadów kwiecień - czerwiec

W związku z wprowadzeniem  nowego systemu odbioru odpadów na terenie miasta i gminy publikujemy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, popiołu oraz bio, a także harmonogram odbioru segregowanych odpadów w kwietniu MAJ   CZERWIEC  

zarządzenie nr: 21/2023
zarządzenie nr 21/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie odwołania zarządzenia dotyczącego obniżenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego dla osób, które wynajmują bądź wydzierżawiają lokale użytkowe będące własnością Miasta i Gminy Pieniężno, na prowadzenie działalności gospodarczej.
zarządzenie nr: 20/2023
zarządzenie nr 20/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pieniężno za 2022 r.

Informacja - nowy system odbioru odpadów

Informuję mieszkańców miasta i gminy Pieniężno, że dnia 07.03.2023 r. w życie weszła Uchwała nr XLIV/279/23 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno (Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.02.2023 poz. 1114). ...

zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

GK.6220.1.3.2023

OBWIESZCZENIE                                     Na podstawie art. 49§1 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

zarządzenie nr: 18/2023
zarządzenie nr 18/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieniężnie.

Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna

GK.6220.1.1.2023   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 13 marca 2023r....