W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4523 artykuły
zarządzenie nr: 16/22
zarządzenie nr 16/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 12/2022 z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
zmieniające zarządzenie nr 12/22,
Status obowiązujące

GK.6220.1.3.2022

Pieniężno, dnia 11 marca 2022r. GK.6220.1.3.2022 OBWIESZCZENIE                                     Zgodnie z art. 49§1 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...

zarządzenie nr: 15/22
zarządzenie nr 15/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie.
zarządzenie nr: 14/22
zarządzenie nr 14/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania likwidatora Szkoły Podstawowej w Piotrowcu oraz przyjęcia zakresu obowiązków likwidatora.
zarządzenie nr: 13/22
zarządzenie nr 13/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania likwidatora Szkoły Podstawowej w Pakoszach oraz przyjęcia zakresu obowiązków likwidatora.
Stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie
Stanowisko Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie
Miejsce pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, pok. 14, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

GK.6220.1.9.2021

Pieniężno, dnia 08 marca 2022r. GK.6220.1.9.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.247) Burmistrz Pieniężna podaje do...

zarządzenie nr: 12/22
zarządzenie nr 12/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
zmienione przez 16/22
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/22
zarządzenie nr 9/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

Obwieszczenie Rep.1584/ZP/21

Obwieszczenia SKO z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu w postępowaniu odwoławczym decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kVna terenie działek:- 63/5, 63/2, 65/1, 66/1, 78, 62/2, obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno, - 6/4, 6/8, 112, 118, 9, 8/1, 36/13,...

uchwała nr: XXXIV/222/22
uchwała nr XXXIV/222/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wygaszenia współpracy Gminy Pieniężno z „Mamonowskim Okręgiem Miejskim” w Rosji.
uchwała nr: XXXIV/221/22
uchwała nr XXXIV/221/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2022.
uchwała nr: XXXIV/220/22
uchwała nr XXXIV/220/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2022.
uchwała nr: XXXIV/219/22
uchwała nr XXXIV/219/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piotrowcu.
uchwała nr: XXXIV/218/22
uchwała nr XXXIV/218/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pakoszach.
uchwała nr: XXXIV/217/22
uchwała nr XXXIV/217/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.
uchwała nr: XXXIV/216/22
uchwała nr XXXIV/216/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
status uchwały unieważniona
uchwała nr: XXXIV/215/22
uchwała nr XXXIV/215/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Pieniężno za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1177
uchwała nr: XXXIV/214/22
uchwała nr XXXIV/214/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N.”
uchwała nr: XXXIV/213/22
uchwała nr XXXIV/213/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku.