W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4513 artykułów

Uchwała nr XXXV/225/22

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kisiel  

uchwała nr: XXXV/224/22
uchwała nr XXXV/224/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno od dnia 1 września 2022 roku.
uchwała nr: XXXV/225/22
uchwała nr XXXV/225/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.
uchwała nr: XXXV/223/22
uchwała nr XXXV/223/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2418

GK.6220.1.1.2022

Pieniężno, dnia 31 marca 2022r. GK.6220.1.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247),...

zarządzenie nr: 19/22
zarządzenie nr 19/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieniężnie.
zarządzenie nr: 18/22
zarządzenie nr 18/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie.
zarządzenie nr: 17/22
zarządzenie nr 17/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pieniężno za 2021 r.

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 23 marca 2022r. GK.6220.1.4.2022                                                      OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49§1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 4 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...