W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4523 artykuły
uchwała nr: XXXIV/212/22
uchwała nr XXXIV/212/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2022.
uchwała nr: XXXIV/211/22
uchwała nr XXXIV/211/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2022-2032.
zarządzenie nr: 11/22
zarządzenie nr 11/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r.za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.
zarządzenie nr: 10/22
zarządzenie nr 10/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pieniężno w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. e ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

GK.6733.1.1.2022

Pieniężno, dnia 25 lutego 2022r. GK.6733.1.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741)  BURMISTRZ PIENIĘŻNA informuje strony postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia...

WSTE.4221.32.2021.JS.4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 124,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. 

IN-III.6220.2.2021

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Płoskinia", polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 124,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

WSTE.4221.26.2021.JS.4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że postanowieniem uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 120/1 obręb Łajsy, gm. Pieniężno". 

GK.6730.1.36.2021

Pieniężno, dnia 17 lutego 2022r. GK.6730.1.36.2021    OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) w związku   z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), BURMISTRZ...

Konsultacje społeczne odnośnie nadania nazwy ulicy

Zawiadamiam mieszkańców „Pieniężna Drugiego”, że w okresie od 07 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r., odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania drodze publicznej (dz. nr 163/25 obręb Cieszęta) nazwy ul. „Cicha”. Konsultacje odbędą się w formie pisemnej. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców „Pieniężna Drugiego” na temat nadania nazwy ww. drodze, Uwagi i opinie mogą być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 23, lub elektronicznie na adres: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl z dopiskiem KONSULTACJE.

zarządzenie nr: 8/2022
zarządzenie nr 8/2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

GK.6733.1.2022

Pieniężno, dnia 07 lutego 2022r. GK.6733.1.1.2022   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 ust. 1 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741),  Burmistrz...

zarządzenie nr: 7/2022
zarządzenie nr 7/2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami "Pieniężna Drugiego"w sprawie nadania nazwy ulicy.
zarządzenie nr: 6/2022
zarządzenie nr 6/2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

Konkurs ofert w 2022 roku

[start]BURMISTRZ PIENIĘŻNA   Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXXI/197/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy...

GK.6220.1.12.2021

Pieniężno, dnia 01 lutego 2022r. GK.6220.1.12.2021 OBWIESZCZENIE Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.)...

Informacja

Informacja do mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Królewieckiej, ul. Ogrodowej,  ul. Dębowej, ul. Wiśniowej, ul. Brzozowej, ul. Sadowej, ul. Projektowanej,  ul. Generalskiej (prawa strona od ul. Królewieckiej) ul. Sienkiewicza  (nr 12,14,16,18,20)  w Pieniężnie.