Kod wydziału:

USCiSO


Nazwa usługi:

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe


Podstawa prawna:

  • Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.).


Potrzebne dokumenty:

  • wniosek żołnierza rezerwy złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych,
  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
  • zaświadczenia z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości dziennego utraconego wynagrodzenia
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z urzędu skarbowego
  • w przypadku rolników – zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydanej przez Burmistrza Pieniężna.


Wysokość opłat:

brak


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Miejski
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 20


Czas realizacji usługi:

do 7 dni

 


Informacje dodatkowe:

  • Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone zarobki przysługuje żołnierzowi, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin, odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy

  • Świadczenie nie przysługuje żołnierzom rezerwy, jeśli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.



Załączniki:

Wniosek żołnierza rezerwy
Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego dochodu