Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Sporządzenie aktu zgonuWymagane dokumenty:

Wniosek o sporządzenie aktu zgonu zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu osoby zmarłej.

Dokumenty:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia,

  2. Dowód osobisty osoby zmarłej


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Pieniężnie ul. Generalska 8

pok. 7 (parter)

Informacja: tel. 55 237 46 30

adres email: usc@pieniezno.pl


Opłaty:


Sporządzenie aktu zgonu wolne jest od opłaty skarbowej.

 

Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu jest bezpłatny

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł.


Termin i sposób załatwienia:

  • Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na terenie Gminy Pieniężno należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu.
  • Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.
  • Zgłoszenia zgonu dokonuje się osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu osoby zmarłej.

  • Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy lub Kasie Urzędu znajdującej się na ternie Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski Pieniężno

79 8313 0009 0042 6015 2000 0010

 

 Tryb odwoławczy:

Nie występuje


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 poz.682)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 2064 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)

 

Inne informacje (uzupełniające)

Do zgłoszenia zgonu celem sporządzenia aktu zgonu zobowiązany jest:

  • podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2015r. poz 2126 i 2281, z późn. zm.)