Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Uznanie dziecka


Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 682.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2064 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1827)

 


Potrzebne dokumenty:

Matka jest panną, rozwiedzioną, w separacji, wdową:

1. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)


Wysokość opłat:

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie nie podlega opłacie

Opłacie podlega wydanie odpisu aktu po uznaniu:

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 złDokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

  • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu następuje w dniu zgłoszenia.

  • Dokonanie zmiany w akcie w terminie 7 dni.

  • Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.Informacje o trybie odwoławczym:

nie dotyczy


Ulgi:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

Uznania ojcostwa można dokonać także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego lub przed sądem (wydział rodzinny sądu rejonowego)

Obywatele polscy przebywający za granicą mogą dokonać uznania dziecka przed polskim konsulem.