Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa


Podstawa prawna:

Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 1992 nr 90 poz. 450 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz. U. 2004 r. nr 277 poz. 2743)


Potrzebne dokumenty:

Należy okazać w urzędzie:

- dowody osobiste jubilatów


Wysokość opłat:

brak


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

Termin zgłoszenia 4-5 miesięcy przed rocznicą,


Informacje o trybie odwoławczym:

nie dotyczy

 


Informacje dodatkowe:

Wniosek o nadanie medali należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego co najmniej 4-5 miesięcy przed terminem rocznicy.Załączniki:

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego