a:50:{s:4:"name";s:15:"Dane podstawowe";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:11:"Rafał Kula";s:11:"createdDate";s:10:"2015-06-11";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:4654:"

Urząd Miejski w Pieniężnie

Adres pocztowy:
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

powiat braniewski
województwo Warmińsko-Mazurskie

tel. 55 237 46 00

email: urzad@pieniezno.pl

Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Godziny urzędowania

Urząd: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Kasa: 8:00 - 14:00

Dowody Osobiste: 7:30 - 14:00

Numery telefonów:

Sekretariat:

55 237 46 00

Sekretarz Gminy - Daniel Piotrkowski
55 237 46 03

Skarbnik Gminy - Monika Zacharzewska
55 237 46 10

Wydział Finansowy

55 237 46 12 Dorota Goch/Małgorzata Kurowska 
55 237 46 13 Marzanna Kubińska
55 237 46 14 Agnieszka Bogdańska (kasa)
55 237 46 15 Brygida Ryniec
55 237 46 16 Daria Zrada


Wydział Organizacyjny

55 237 46 41 
55 237 46 51 Jadwiga Majewska

Urząd Stanu Cywilnego

55 237 46 30 Łucja Dańczuk-Stasiak -  kierownik USC
55 237 46 20 Agnieszka Boncal - dowody osobiste, meldunek
55 237 46 50 Malwina Grobelna - kadry

Biuro Rady Miejskiej

55 237 46 40 Krystyna Szkólnik - Piotrkowska
Wydział Inwestycji

55 237 46 60 Mateusz Sobieszczuk - kierownik wydziału
55 237 46 61 Zofia Gałczyńska

Samodzielne stanowisko d/s promocji

55 237 46 53  Justyna Masiewicz-Grodź

Wydział Gospodarki Komunalnej


55 237 46 70 Renata Cichy 
55 237 46 72 Marcin Budzyński
55 237 46 73 Patrycja Waszczyszyn
55 237 46 74 Jolanta Karbanik
55 237 46 71 Anna Głębocka

Samodzielne stanowisko d/s oświaty
55 237 46 90 Teresa Krysiuk
Adresy e-mail:

Sekretariat - główny adres mailowy Urzędu:
urzad@pieniezno.pl
Urząd Miejski w Pieniężnie wprowadził indywidualne numery rachunków bankowych w podatku rolnym i leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych  – wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w decyzjach  podatkowych.

 

Rachunki bankowe:

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku
Oddział Braniewo, Filia Pieniężno

79 8313 0009 0042 6015 2000 0010

Konto bankowe przeznaczone do wpłat za odbiór nieczystości:

Urząd Miejski w Pieniężnie wprowadził indywidualne numery rachunków bankowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułu na wskazany w piśmie numer konta. 
Nieotrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku
Oddział Braniewo, Filia Pieniężno

35 8313 0009 0042 6116 2000 0090

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:17:"2021-8-12 8:43:20";s:8:"editDate";s:17:"2021-8-12 8:43:20";s:6:"editBy";s:3:"215";s:10:"editorName";s:6:"Zofia ";s:13:"editorSurname";s:12:"Gałczyńska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:17:"Gmina Pieniężno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:17:"Gminy Pieniężno";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:2:"-1";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}