Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.