Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majatkowe za rok 2016
Oświadczenie za 2017 r.