Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie majatkowe za rok 2016
Oświadczenie za 2017 r.