Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie majatkowe za rok 2014
oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majatkowe za rok 2016
Oświadczenie 2017
Oświadczenie 2018 na koniec kadencji 2014-2018