Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie majatkowe za rok 2016
Oświadczenie 2017
Oświadczenie 2018 na koniec kadencji 2014-2018