Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie do pobrania
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oswiadczenie w związku ze zmiana stanowiska
oswiadczenie majątkowe za rok 2019.
oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.