Obowiązki przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni Pan Grzegorz Radzicki

 

Pliki do pobrania:

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2016 rok

 Załączniki:

Sprawozdanie GKRPA za 2016