Brak treści artykułu

Załączniki:

I- Oświadczenie
oświadczenie za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
oświadczenie majątkowe za rok 2021