Postanowienie nr 700-3/2020
Komisarza Wyborczego w Elblągu
z dnia 29 maja 2020 r.
o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Pieniężno przed upływem kadencji.


Załączniki:

Postanowienie Komisarza Wyborczego
Postanowienie_uzasadnienie_karta