W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
Miejsce pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat ZS-P, ul. Ornecka 8, 14-520 Pieniężno
Status w trakcie rozstrzygania
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym


Liczba wolnych miejsc pracy: 1

Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

- Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289).

- Posiadanie obywatelstwa polskiego;

- Pełna zdolność do czynności prawnych;

- Korzystanie z pełni praw publicznych;

- Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego;

- Znajomość następujących dokumentów:

a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624)

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717 oraz z 2023 r. poz. 312).

Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pieniężnie  oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju w przedszkolu.

- Życiorys (CV);

List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć numerem telefonu kontaktowego wraz z adresem e-mail oraz własnoręcznym podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (kserokopia 2 stron ważnego dowodu osobistego lub kserokopia paszportu);

- Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) - załącznik do ogłoszenia 

Termin i miejsce składania dokumentów:

-   Termin złożenia dokumentów upływa z dniem  26. maja 2023 r. o godzinie 12:00

-  Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Ornecka 8, 14-520 Pieniężno  Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie

Ul. Ornecka 8; 14-520 Pieniężno 

„Nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pieniężnie”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki

Powiadom znajomego