W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Majątek gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2006r.

Informacje obejmują:

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
III. Zmiany o stanie mienia komunalnego.
IV. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.

2. Według stanu na dzień 31.10.2006r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:

  • grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
  • obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 (zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)

3. W okresie sprawozdawczym nie przyjęto na własność gminy nieruchomości.

4. W okresie sprawozdawczym dokonano zniesień współwłasności nieruchomości komunalnych z osobami fizycznym ujęte w załączniku nr 4.

5. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urzędowe księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pieniężno nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 5.

Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.

Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miasta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu, o sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.

Uchwałą Nr XL/199/02 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określa formy tych sprzedaży.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 ustalił  wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2006r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów – 153 076

2. Sprzedaż mienia komunalnego – 100 000

3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie – 123 252

Wydatki:

1. Remont dróg gminnych – 220 011

2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 320 632

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2006

1. Z tytułu sprzedaży – 115 300

2. Z tytułu użytkowania wieczystego – 25 000

3. Najmu i Dzierżawy – 102 700

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2007r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów – 102 700

2. Sprzedaż mienia komunalnego – 100 000

3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie – 25 000

Wydatki:

1. Remont dróg gminnych – 260 000

2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 200 000

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w tej uchwale.

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w załączniku nr 6 – mieszkania w budynkach wspólnot i załączniku nr 7 – mieszkania w budynkach stanowiących wyłączną własność „Miszel” Spółce z o.o. w Pieniężnie.

Łącznie wydzierżawiono gruntów:

– na cele nierolne – 0,50 ha dla 115 dzierżawców,

– na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 79,61 ha dla 270 dzierżawców,

Na umowy najmu wydzierżawiono:

– lokali użytkowych – 2 299 m2 – 14 dzierżawców

– lokali mieszkalnych – 13 188 m2 – 266 najemców

– budynków gospodarczych i garaży – 2 872 m2 – 98 najemców

W użyczeniu 4 lokale użytkowe, łączna powierzchni 724 m2

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 182 działki – 14 ha.

Grunty oddane w zarząd 1 działka – 0,49 ha.

Objaśnienia:

1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki zagospodarowywane są na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.

2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie gruntowe. Sukcesywnie w miarę środków finansowych dokonane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie.

3. tereny budowlane, to rzeczy pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki budowlane w ilości 4.

Budynki komunalne są remontowane.

Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

 

Pliki do pobrania:

Załączniki

Załączniki pdf, 245 kB

Powiadom znajomego