W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kierownictwo urzędu

Burmistrz Pieniężna
Kazimierz Kiejdo

Ważny komunikat

Informacja

Burmistrz Pieniężna wyznaczył inspektora ochrony danych . Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520...

więcej o informacji: Informacja

Tablica ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert 2023

BURMISTRZ PIENIĘŻNA   Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XLI/258/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z...

Prośba o opinię projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572), Burmistrz Pieniężna przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których ustawowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

Prośba o opinię projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572), Burmistrz Pieniężna przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których ustawowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR

Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Burmistrz Pieniężna ogłasza dodatkowy nabór w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym Gmina Pieniężno ogłasza dodatkowy nabór...

Informacja - podwyżka opłat za odpady komunalne

Informuję mieszkańców miasta i gminy Pieniężno, że 20 grudnia 2022 r. w życie weszły:  1) Uchwała nr XLII/267/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-mazurskiego poz. 5371 z dnia 05.12.2022 r.), zgodnie z którą...

Informacja do beneficjentów działania 8.3

INFORMACJA     Informujemy beneficjentów projektu "Internet szansą na lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno", nr POIG/08.03.00-28-021/12-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie...