W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Majątek gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008 r.

Informacje obejmują:
1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
3. Zmiany o stanie mienia komunalnego.
4. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.

2. Według stanu na dzień 31.10.2008 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:
- grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
- obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 ( zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)

3. W okresie sprawozdawczym nie przyjęto na własność gminy nieruchomości.

4. W okresie sprawozdawczym dokonano zamian nieruchomości komunalnych z osobami fizycznym ujęte w załączniku nr 4

5. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pieniężno posiada udziały w następujących spółkach:
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie Spółka z o.o. – 100% udziałów o łącznej wartości 882.000 zł,
- "Miszel" spółka z o.o. w Pieniężnie 8,82% udziałów o wartości 4.440 zł, - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pieniężnie - 74,5% udziałów o wartości 74.500 zł

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:
Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 5.
Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.
Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miejska na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.
Uchwałą Nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określa formy tych sprzedaży.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2008
1. Z tytułu sprzedaży - 274.636
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 29.200
3. Najmu i Dzierżawy - 97.000

Wydatki w roku 2008
1. Remont dróg gminnych - 634.100
2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 259.361

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2009 r.

Dochody:
1. Najem lokali i dzierżawa gruntów - 87.000
2. Sprzedaż mienia komunalnego - 150.000
3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie - 30.000

Wydatki:
1. Remont dróg gminnych - 980.000
2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 350.000

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 17/08 z dnia 27 czerwca 2008 ustalił wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w w/w przepisach.

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w załączniku nr 6 – mieszkania w budynkach wspólnot i załączniku nr 7- mieszkania w budynkach stanowiących wyłączną własność, Miszel” Spółce z o.o. w Pieniężnie.

Łącznie wydzierżawiono gruntów:
- na cele nierolne – 0,38 ha dla 81 dzierżawców,
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 84,67 ha dla 271 dzierżawców,

Na umowy najmu wydzierżawiono:
- lokali użytkowych - 1020 m2 – 9 dzierżawców
- lokali mieszkalnych - 2274 m2 – 41 najemców
- budynków gospodarczych i garaży - 1675 m2 – 35 najemców

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 214 użytkowników - 11 ha.
Grunty oddane w zarząd 3 działki - 1,6129 ha.

Objaśnienia:

1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki zagospodarowywane są na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.

2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie gruntowe. Sukcesywnie w miarę środków finansowych dokonywane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie.

3. Tereny budowlane, to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy.

W Pieniężnie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki budowlane:
- w terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przy ulicy Zamkowej oraz przy ulicy Rynek – Stare Miasto,
- w terenie gdzie brak planu i nie wydano decyzji o warunkach o zagospodarowaniu – ulica Dworcowa, ulica Wolności).

W przygotowaniu do sprzedaży są działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub budownictwo mieszkalno-usługowe, położone:
- ulica Sadowa
- ulica Szkolna Budynki komunalne są remontowane.

Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.


do pobrania:

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008r. w pliku pdf - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 30/08 z dnia 14.11.2008r.
Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2008r.
Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2008r.
Załącznik nr 3 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2008r.
Załącznik nr 4 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2008r.
Załącznik nr 5 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2008r.
Załącznik nr 6 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2008r.
Załącznik nr 7 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2008r.


Załączniki

Powiadom znajomego