W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie w sprawie określenia zakresów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

Burmistrz Pieniężna ogłasza konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie w sprawie określenia zakresów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. 

 1.       Cel konsultacji:


Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie,  w sprawie przyjęcia zakresu współpracy  samorządu Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.


 2.       Uczestnicy oraz zasięg terytorialny konsultacji społecznych

 

    Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Pieniężno.


 W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Pieniężno, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), mające siedzibę na terenie Gminy Pieniężno, których cele statutowe związane są
z rozwojem Gminy Pieniężno.


 3.      Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne, o których mowa w par. 1 ust. 1 zostaną przeprowadzone w dniach od
16 października do  31 października 2013 r.


 4.     Formy i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych


4.1. Umieszczenie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na urzędowym portalu informacyjnym Miasta i Gminy Pieniężno.

4.2. Rozesłanie pocztą elektroniczną projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do podmiotów określonych w § 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), będących  w bazie teleadresowej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

4.3. Indywidualne spotkania konsultacyjne Pełnomocnika Burmistrza Pieniężna ds. współpracy
z zaproszonymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego aktualnie współpracującymi z samorządem Miasta i Gminy  Pieniężno w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych i w godzinach pracy z wyłączeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych; (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez przedstawicieli NGO)

4.4. Dyżury Pełnomocnika Burmistrza Pieniężna  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - możliwość indywidualnego zgłaszania uwag, opinii, wniosków, rekomendacji w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych i w godzinach popołudniowych pracy Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, przy ul. Generalskiej 8, pok. Nr 20, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30, z  wyłączeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych.

4.5. Zgłaszanie uwag, opinii, wniosków do projektu uchwały za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@pieniezno.pl.


5. Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w pokoju    nr 20, w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, przy ul. Generalskiej 8 w Pieniężnie.

 6.  Udzielanie informacji

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pieniężnie  odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest wyznaczony przez Burmistrza Pieniężna Wydział Inwestycji, mający w zakresie obowiązków  współpracę z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Pieniężno, ul. Generalska 8, pok. nr 20 (II piętro), tel. 55 237 4661; e-mail: inwestycje@pieniezno.pl.


 7. Dane Pełnomocnika ds. wspólpracy z organizacjami pozarządowymi

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Zofia Gałczyńska, Pełnomocnik Burmistrza Pieniężna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


 8. Uwagi, opinie

Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.


Załącznik 1 - proponowany zakres współpracy

Załącznik 2 - tabela zmian

Załączniki

Powiadom znajomego