W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie w sprawie określenia zakresów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Burmistrz Pieniężna ogłasza konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie w sprawie określenia zakresów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. 
 1.       Cel konsultacji: 
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie,   w sprawie przyjęcia zakresu współpracy  samorządu Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
  
 2.       Uczestnicy oraz zasięg terytorialny konsultacji społecznych 
 Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Pieniężno. 
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Pieniężno, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), mające siedzibę na terenie Gminy Pieniężno, których cele statutowe związane są  z rozwojem Gminy Pieniężno. 

 3.      Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych 
Konsultacje społeczne, o których mowa w par. 1 ust. 1 zostaną przeprowadzone w dniach od 
30 września do  17 października 2014 r. 

 4.     Formy i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych 
4.1. Umieszczenie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na urzędowym portalu informacyjnym Miasta i Gminy Pieniężno. 
4.2. Rozesłanie pocztą elektroniczną projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do podmiotów określonych w § 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), będących  w bazie teleadresowej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. 
4.3. Indywidualne spotkania konsultacyjne Pełnomocnika Burmistrza Pieniężna ds. współpracy 
z zaproszonymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego aktualnie współpracującymi z samorządem Miasta i Gminy  Pieniężno w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych i w godzinach pracy z wyłączeniem wyjazdów służbowych 
i zdarzeń losowych; (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez przedstawicieli NGO) 
  4.4. Dyżury Pełnomocnika Burmistrza Pieniężna  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - możliwość indywidualnego zgłaszania uwag, opinii, wniosków, rekomendacji w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych i w godzinach popołudniowych pracy Urzędu Miejskiego 
w Pieniężnie, przy ul. Generalskiej 8, pok. Nr 20, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30, 
z  wyłączeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych. 
4.5. Zgłaszanie uwag, opinii, wniosków do projektu uchwały za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@pieniezno.pl


5. Dokumentacja
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w pokoju  
nr 20, w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, przy ul. Generalskiej 8 w Pieniężnie. 

 6.  Udzielanie informacji 
Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pieniężnie  odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest wyznaczony przez Burmistrza Pieniężna Wydział Inwestycji, mający w zakresie obowiązków  współpracę z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Pieniężno, ul. Generalska 8, pok. nr 20 
(II piętro), tel. 55 237 4661; e-mail: inwestycje@pieniezno.pl

 7. Dane Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Zofia Gałczyńska - Pełnomocnik Burmistrza Pieniężna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 8. Uwagi, opinie 
Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną 
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.

Załączniki

Powiadom znajomego