W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016

Burmistrz Pieniężna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016.  


Uchwała 

Załącznik do uchwały - Program współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na rok 2016.Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w roku 2016WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU


Gmina Pieniężno na rok 2016 przeznacza środki finansowe na realizację  programu w kwocie 57 000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).


W tym na poszczególne zdania:


W zakresie I:  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 2 000,0 zł

W zakresie II:  działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 000,0 zł

W zakresie III: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 2 000,0zł

W zakresie IV: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania     polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 1 000,0 zł

W zakresie V: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45 000,0 zł

W zakresie VI: turystyki i krajoznawstwa – 3 000,0 zł

W zakresie VII: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 3 000,0 zł


Oferty należy złożyć w terminie do 26 lutego 2016 roku, listownie adresując na Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno z opisem na kopercie - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ROKU 2016, ZAKRES ORAZ TYTUŁ PROJEKTU lub osobiście w sekretariacie urzędu, do godziny 15:00 


Wzór oferty

Załącznik nr 1 - poprawiony kosztorys 

Wzór umowy o wolontariat 

Wzór sprawozdania 


Jednocześnie informujemy, że można zgłaszać przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, do dnia 19 lutego 2016 roku, osobiście lub listownie,  wg załączonego wzoru. 


Wzór 

Powiadom znajomego