W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

INFORMACJA

Burmistrz Pieniężna informuje mieszkańców Gminy Pieniężno o obowiązku składania sprawozdań osób fizycznych, które posiadają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)

„Art. 160. 1. Zabronione jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
2. Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są w szczególności:
1) azbest,
2) PCB.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, inne - poza azbestem i PCB - substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, kierując się koniecznością ograniczania ryzyka wystąpienia szkód w środowisku.”
„Art. 162. 1. Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji.
2. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania.
3. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
4. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej; w tym przypadku przepisów ust. 2 nie stosuje się.
5. Informacje w formie uproszczonej przedkłada się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 
Informacje należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.
Jednocześnie informuje się, że informacje złożone w latach ubiegłych podlegają corocznej aktualizacji.

 
Formularze, na których należy składać informacje za rok 2013 (wg stanu na 31.12.2013r.) dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, pokój nr 22, oraz na stronie internetowej: bip.pieniezno.pl

Przypomina się właścicielom i zarządcom miejsc, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku sporządzenia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - o konieczności jej opracowania i złożenia 1-go egzemplarza do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego”.

Załącznik nr1
Załącznik nr2

Załączniki

Powiadom znajomego