W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy mieszkańców gminy Pieniężno, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się ścieków komunalnych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Jednocześnie przypominamy, że:

- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, …wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych … przez okazanie takich umów                  i dowodów uiszczania opłat te usługi”.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Pieniężno posiadających  zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w terminie do 30 listopada 2017 roku.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Pieniężno jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pieniężnie ul. Lidzbarska 10, które ma stosowne zezwolenie Burmistrza Pieniężna.


Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (pokój nr 23), na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl w zakładce  „gospodarka komunalna „ oraz u sołtysów.


Wypełnione druki proszę:

  1. składać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie,
  2. przesłać elektronicznie na adres: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl
  3. przekazać bezpośrednio sołtysom.         

Załączniki

Zgłoszenie docm, 16 kB

Powiadom znajomego