W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Kod wydziału:

USCiSONazwa usługi:

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP


Krok po kroku

 1. PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

WYMELDUJ SIĘ   (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania do ePUAP)

 1. W URZĘDZIE
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.  
 2. Pamiętaj o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez pełnomocnika.
 3. Udaj się do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie pokój nr 8 i dokonaj wymeldowania. Zgłoszenia można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Zaświadczenie o wymeldowaniu otrzymasz na wniosek


Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”.  
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
     - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
     - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.


Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu czasowego lub z pobytu stałego - w przypadku, jeżeli osoba dokonuje jedynie wymeldowania.

          Oddział Braniewo, Filia Pieniężno 79 8313 0009 0042 6015 2000 0010

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Miejski w Pieniężnie pokój nr 8


Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.


Tryb odwoławczy

Brak - czynność materialno-techniczna.


Uwagi

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru.  http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
 8. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz: karta informacyjna „Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 1827)
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

 

Załączniki

Powiadom znajomego