W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Kod wydziału:
USCiSO

Nazwa usługi:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym” .
 2. Wniosek złóż w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pokój nr 8
  Wniosek powinien zawierać:
  a.imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  b.dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
  c.zakres żądanych danych,
  d.uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny),
 3. Do wniosku dołącz:
  a.dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
  b.pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  c.pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu)
 4. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być  wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).


Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

31 zł - opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Opłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie lub przelewem na rachunek bankowy: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku Oddział Braniewo, Filia Pieniężno 79 8313 0009 0042 6015 2000 0010.

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne,  którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 3 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Miejski w Pieniężnie pokój nr 8

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. 
 3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego. 
 4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.    
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 319)

Załączniki

Powiadom znajomego