W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego

Kod wydziału:

USC

Nazwa usługi:
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa

Wymagane dokumenty:

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:

 

zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową:

 1. dowód osobisty (do wglądu),

 

2. Jeżeli osoba zawierająca jest cudzoziemcem:

 1. dokument tożsamości (do wglądu),

 2. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej Urząd Stanu Cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca.

 

Wnoszą opłatę skarbową.

 

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika – postanowienia sądowe ustanawiające pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu rejonowego).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Pieniężnie ul. Generalska 8

pok. 7 (parter)

Informacja: tel. 55 237 46 30

adres email: usc@pieniezno.pl


Opłaty:

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł


Termin i sposób załatwienia:

 1. Zgłoszenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa dokonują zainteresowani osobiście u kierownika urzędu stanu cywilnego.

 2. Na podstawie uzgodnień z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych zainteresowani zgłaszają się po zaświadczenie na 1 miesiąc przed datą zawarcia małżeństwa.

 3. Zaświadczenie ważne jest 6 (sześć) miesięcy od daty jego wydania i w okresie jego ważności winien być zawarty związek małżeński.

 4. Wydane zaświadczenie ważne jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Po zawarciu małżeństwa w ciągu 5 (pięciu) dni „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa” organy kościoła lub związku wyznaniowego dostarczają do urzędu stanu cywilnego celem sporządzenia aktu małżeństwa.

 6. Akt małżeństwa zostanie sporządzony niezwłocznie po doręczeniu przez organy kościoła lub związku wyznaniowego dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.

 7. Po upływie tygodnia od zawarcia małżeństwa małżonkowie odbierają odpis aktu potwierdzający zawarcie małżeństwa.

 8. Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu znajdującej się na ternie Urzędu Miejskiego

  Urząd Miejski Pieniężno

  79 8313 0009 0042 6015 2000 0010


 Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia

1. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powiadamia strony o odmowie sporządzenia aktu ze względu na naruszenie przepisów przez organy kościoła lub związku wyznaniowego (niedostarczenie dokumentów w terminie pięciu dni o daty zawarcia lub związek małżeński zawarty został po upływie ważności zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu).

Osoby zainteresowane w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli sąd podtrzyma ustalenia kierownika urzędu stanu cywilnego odmawiającego sporządzenia aktu małżeństwa strony mogą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.


Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy(t.j. Dz.U. z 2017 poz. 682)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2064),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1827)

 


Inne informacje (uzupełniające)

Małżeństwo zawarte poza Pieniężnem zostanie wpisane do systemu rejestrów państwowych poprzez Urząd Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa.

Jeżeli władze danego kraju nie wydają zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa można zwrócić się do sądu polskiego (wydział rodzinny sądu rejonowego) o zwolnienie z posiadania takiego dokumentu.

Jeżeli w wyniku zawarcia małżeństwa zmienione zostało nazwisko należy złożyć w ciągu 14 dni wniosek o wymianę dowodu osobistego.

Powiadom znajomego