W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 poz.1628z późn. zm.)

 


Potrzebne dokumenty:

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:

 

zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową:

 • dowód osobisty (do wglądu),

 

2. Jeżeli osoba zawierająca jest cudzoziemcem:

 • dokument tożsamości (do wglądu),

 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wnosi opłatę skarbową.

 

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika – postanowienia sądowe ustanawiające pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu rejonowego).
Wysokość opłat:

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

Opłata za ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego 1000 zł

 


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Termin i sposób załatwienia:


  • Zgłoszenie wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane dokonują osobiście u kierownika w wybranym przez zainteresowanych urzędzie stanu cywilnego.

  • Zawarcie małżeństwa następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów w urzędzie stanu cywilnego.

  • Wniosek można zgłosić na 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa.

  • Uroczystości zawarcia małżeństwa prowadzone są w soboty,

  • Na 5 dni przed ustaloną datą zawarcia małżeństwa zainteresowani zgłaszają świadków. Świadkiem na ślubie może być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  • Po ceremonii zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.

 • Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu znajdującej się na ternie Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski Pieniężno

79 8313 0009 0042 6015 2000 0010


Informacje o trybie odwoławczym:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zezwolenia na wcześniejszy termin ślubu. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.


Ulgi:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

 • W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zawarcie małżeństwa za zezwoleniem Kierownika USC może nastąpić przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów.

 • W uzasadnionych sytuacjach zawarcie małżeństwa może nastąpić poza lokalem urzędu stanu cywilnego takich jak szpital lub areszt – osoba lub osoby nie mogą przybyć do lokalu urzędu.

 • Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń.

Powiadom znajomego