W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim urzędzie stanu cywilnego

Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim urzędzie stanu cywilnego


Podstawa prawna:

 • Art. 1, 3-6, 9-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
 • Art. 53-62 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz.1688).


Potrzebne dokumenty:

 • Obywatel polski:
  • kawaler, panna:
   • dowód osobisty,
   • odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby, której akt urodzenia został sporządzony w Pieniężnie).
  • rozwiedziony, rozwiedziona:
   • dowód osobisty,
   • odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby, której akt urodzenia został sporządzony w Pieniężnie),
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w Pieniężnie);
  • wdowiec, wdowa:
   • dowód osobisty,
   • odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby, której akt urodzenia został sporządzony w Pieniężnie),
   • odpis skrócony aktu zgonu (nie dotyczy osoby, której akt zgonu sporządzony został w Pieniężnie);
 • Cudzoziemiec:
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ danego państwa,
  • odpis aktu urodzenia,
  • poświadczenie zamieszkania,
  • paszport,
  • tłumaczenia wymienionych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie (oświadczenia), że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.


Wysokość opłat:

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,
 • odpis skrócony aktu – 22 zł,
 • odpis zupełny aktu – 33 zł,


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu w/w dokumentów. Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie.


Informacje o trybie odwoławczym:

nie dotyczy


Ulgi:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

 • Termin zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa.
 • Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym danego kraju cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo z obywatelem polskim winno zawierać oprócz danych osobowych cudzoziemca określenie jego stanu cywilnego. Ponadto winno zawierać stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem posiada możność zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu winien przedłożyć postanowienie sądowe o zwolnieniu go z tego obowiązku. Postanowienie w tej sprawie wydaje Sąd Rejonowy na wniosek cudzoziemca.
 • Zgłoszenie ślubu z cudzoziemcem zostanie przyjęte tylko wówczas gdy ma on uregulowany legalny pobyt w Polsce.

Powiadom znajomego