§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Pieniężno za 2022 r., postanawia się nie udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Pieniężna .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof KisielZałączniki:

uzasadnienie do pobrania