W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Rokowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w Wyrębiskach 9 – działka ewidencji gruntów obrębu Wyrębiska nr 146/1 o pow. 9100 m2
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia rokowania
Wartość zamówienia 5 000,00 zł netto (cena wywoławcza)
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; Cena wywoławcza nieruchomości w zł: 5 000; Najwyższa cena osiągnięta w przetargu w zł (bez VAT): 6 000; Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca: Krzysztof i Blandyna małżonkowie Socha zam. Gdynia ul. Rybnicka 9

Ogłoszenie o rokowaniach
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w Wyrębiskach 9 – działka ewidencji gruntów obrębu Wyrębiska nr 146/1 o pow. 9100 m2.

1. Dane dotyczące nieruchomości:
Nieruchomość położona w Wyrębiskach 9 stanowiąca działkę o numerze geodezyjnym 146/1 o pow. 9100 m2.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
teren zabudowy siedliskowej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości netto:
5 000,00 zł. Geodezyjne wskazanie granic może nastąpić na koszt osoby ustalonej jako nabywca.

4. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

5. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości:

  • 7 stycznia 2005r.
  • 11 marca 2005r.

6. Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach można przesyłać lub składać do dnia 9 maja 2005r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rokowania Wyrębiska”.

7. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do udziału w rokowaniach będzie decydować data wpływu do Urzędu. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub ratalnie);
  • proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości;
  • ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy w wys. 500,00 zł, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego.

8. Rozpoczęcie rokowań nastąpi w dniu 13 maja 2005r. o godz. 9:00 w pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Komisja powołana przez Burmistrza do przeprowadzenia rokowań – w obecności uczestników – po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami oraz wyjaśnieniami zgłoszonymi przez uczestników rokowań ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. Szczegółowy sposób przeprowadzenia rokowań określa regulamin rokowań, z którym można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, pok. nr 23, tel.: (0-55) 243 63 91.

9. Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin zawarcia umowy notarialnej. W przypadku uchylania się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży – wpłacona na konto urzędu zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Zastrzega się, że Burmistrzowi Pieniężna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Zdjęcia:

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego