W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Parkowej, na mapie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pieniężno oznaczonej nr 70/14 o łącznej pow. 0,0717 ha.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy II/III/2014
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia Przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 25.110,00
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
nabywcą nieruchomości została ustalona spółka pod nazwą Dom Studio Tałuć Spółka Jawna za kwotę 39.114,00 zł

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 30 maja 2014 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. nr 102, poz. 651 z 2010 roku z późn. zmianami) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 207, poz.2108 z 2004 r. z późn. zmianami  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Parkowej, na mapie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta  Pieniężno oznaczonej nr 70/14 o łącznej pow. 0,0717 ha.
 
I. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 25.110,00 zł.
      Do ceny podanej wyżej dolicza się koszty przygotowania dokumentacji w wysokości
      246,00 zł.
 
Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.
 
II. Przeznaczenie nieruchomości :
Nieruchomość w dotychczas obowiązującym planie przeznaczona była pod zabudowę mieszkalno-usługową. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 grudnia 2002 r. nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem T-9. Na tym terenie zaleca się utrzymanie i porządkowanie istniejącego zainwestowania. Dopełnienie funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
 
III. Wejście w użytkowanie nieruchomości od dnia 1 stycznia 2016 r.
 
IV. Nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.
 
V. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
Na część nieruchomości o powierzchni 0,0338 ha zawarta jest umowa dzierżawy. Umowa została rozwiązana z terminem wygaśnięcia 31 grudzień 2015 r.
 
VI. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium  w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset),  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 roku środki finansowe  znalazły się na rachunku bankowym Gminy Pieniężno. 
     
VII. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   
  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 
VIII. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w  wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.
 
IX. Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie  ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 4 lipca 2014 roku  o godz. 10.00.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium,                                                                                            – dowodu tożsamości.   
 
X. Burmistrz Pieniężna zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 
XI. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w UM w Pieniężnie                     ul. Generalska 8 pokój nr 23 tel. 55 237 46 00 i 55 237 46 73.

Powiadom znajomego