W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IN. 271.1.4.2015
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8
rozstrzygnięcie

Działając na podstawie art. 92 ustawy - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907), zawiadamia się, że w postępowaniu na: "Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016" została wybrana  oferta złożona przez Miszel Spółkę z o.o. z Pieniężna, na kwotę 190 084,32 brutto. 
Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania

 90.61.10.00-3 – usługi zamiatania ulic

 3.1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku ulic, chodników i placów na terenie Pieniężna wraz z ich zimowym utrzymaniem. 

  3.2. Zakres robót będzie obejmował:

-        utrzymywanie czystości ulic, chodników i placów – usuwanie zanieczyszczeń minimum 2 razy w tygodniu,

-        opróżnianie rozmieszczonych na terenie miasta koszy ulicznych co najmniej 2 razy

w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a w okresie letnim tj. od miesiąca maja do miesiąca września  co najmniej 3 razy w tygodniu,

-        obsługa imprez plenerowych (ustawianie i opróżnianie pojemników na śmieci),

-        lustrację terenu i bieżące usuwanie odpadów komunalnych (papiery, butelki, puszki, gałęzie, opakowania plastykowe, itp.),

-        systematyczne usuwanie chwastów rosnących przy krawężnikach i obrzeżach,

-        wywożenie nieczystości z ulic, chodników, placów i koszy ulicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych (ulewne opady deszczu, silne wichury itp.)  przystąpienie do usuwania ich skutków w okresie nie dłuższym niż 2 godziny po ich ustąpieniu,

-        interwencyjny wywóz śmieci zgromadzonych na terenie miasta,

-        uprzątanie bieżące z jezdni i chodników zabitych zwierząt,

-        odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni lub gołoledzi z ulic, chodników
i placów wraz z posypywaniem mieszanką soli,

-        skutki zjawiska powodującego śliskość (gołoledź, śliskość pośniegowa, lodowica, szadź itp.),  należy usunąć w ciągu 2 godzin od jego wystąpienia,

-        wywóz nadmiaru śniegu z ulic, chodników i placów w przypadku nagromadzenia się takiej ilości śniegu, która utrudniać będzie ruch pieszy lub kołowy,

-        utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w okresie bezśnieżnym,

-        odśnieżanie należy prowadzić na całej szerokości jezdni usuwając śnieg na pobocze,

-        zapewnienie przejezdności wyjazdów i skrzyżowań ze wszystkich dróg bocznych na drogi główne,

-        odśnieżanie przeprowadzać nie później niż po dwóch godzinach od zaprzestania opadów, przy odśnieżaniu chodników należy zastosować taki sprzęt aby nie doszło do uszkodzenia nawierzchni i urządzeń. 


Ogłoszenie o zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych


Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w sprawie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Załącznik nr 4 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie oferenta 

Załącznik nr 7 - Wykaz robót

Załącznik nr 8 - Projekt umowy 


Mapy utrzymanie całoroczne

Mapy utrzymanie zimowe rar


Powiadom znajomego