W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN.271.2.10.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup 100 sztuk pojemników metalowych na popiół 110 l wraz z dostawą do Pieniężna
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IN.271.2.10.2017
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia na podstawie art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
Wartość zamówienia poniżej 30.000 Euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w formie elektronicznej na adres gospodarkakomunalna@pieniezno.pl lub urzad@pieniezno.pl
rozstrzygnięcie

Złożono 3 oferty. Wybrano ofertę Zakładu Usługowego Wyrobów Metalowych MARKMET Marek Guz z Starogardu Gdańskiego za kwotę netto 9.000,00 zł

Załącznik nr 5

do regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 30.000,00 euro

IN.271.2.10.2017

 

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie pn.

„Zakup 100 sztuk pojemników metalowych na popiół 110 l wraz z dostawą do Pieniężna”

 

  1. Zamawiający:

Gmina Pieniężno

ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP: 582 156 21 96   REGON: 170748005

 2. Przedmiot zamówienia:

„Zakup 100 sztuk pojemników metalowych na popiół 110 l wraz z dostawą do Pieniężna”

 Pojemnik SM 110 na odpady stałe o pojemności 110 l wykonany z blachy ocynkowanej, wzmocniony podłużnymi tłoczeniami oraz pierścieniami. Pojemnik przystosowany do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki krajowe lub zagraniczne. Pojemniki bez kół.

Pojemniki trwale oznaczone napisem:

 Gmina Pieniężno POPIÓŁ

 Nie wrzucać gorącego popiołu!

 3.    Opis sposobu przygotowania oferty:

a)    Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.

g)   Oferty można składać za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 4.    Warunki wymagane od wykonawcy:

Dokumenty dotyczące dostawy pojemników, w tym atesty, deklaracje zgodności.

 5.    Dokumenty składające się na ofertę:

a)      Formularz oferty,

b)      Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędne środki i uprawnienia do realizacji prac objętych zamówieniem.

 6.    Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przedłożyć w terminie do 3 listopada 2017r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl  lub urzad@pieniezno.pl

    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 7.    Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2017r.

8.    Tryb udzielania wyjaśnień:

      Forma pisemna na adres: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl  lub urzad@pieniezno.pl

 9.    Inne informacje:

- miejsce dostawy pojemników: Urząd Miejski w Pieniężnie.

Osoba do kontaktu: Bożena Milan – tel. 603043599, Krzysztof Skiba – tel. 603984727

 

 

 

 

                                                                               2

Załączniki

zaproszenie pdf, 600 kB
wyniki pdf, 296 kB

Powiadom znajomego