W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 18/2024
zarządzenie nr 18/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r.
zarządzenie nr : 17/2024
zarządzenie nr 17/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.
zarządzenie nr : 16/2024
zarządzenie nr 16/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
zarządzenie nr : 15/2024
zarządzenie nr 15/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pieniężno w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zarządzenie nr : 14/2024
zarządzenie nr 14/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu i trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.
zarządzenie nr : 13/2024
zarządzenie nr 13/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.
zarządzenie nr : 12/2024
zarządzenie nr 12/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
zarządzenie nr : 11/2024
zarządzenie nr 11/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.
zarządzenie nr : 8/2024
zarządzenie nr 8/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pieniężno.
zarządzenie nr : 7/2024
zarządzenie nr 7/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie uruchomieni stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.
zarządzenie nr : 6/2024
zarządzenie nr 6/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Pieniężno lokali przeznaczonych na mieszkania wspomagane.
zarządzenie nr : 5/2024
zarządzenie nr 5/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.
zarządzenie nr : 4/2024
zarządzenie nr 4/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji i postępowań uzupełniających do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.
zarządzenie nr : 3/2024
zarządzenie nr 3/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
zarządzenie nr : 2/2024
zarządzenie nr 2/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy i wysokości dotacji na rok 2024.
zarządzenie nr : 1/2024
zarządzenie nr 1/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2024.
zarządzenie nr : 88/2023
zarządzenie nr 88/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.
zarządzenie nr : 87/2023
zarządzenie nr 87/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.
zarządzenie nr : 84/2023
zarządzenie nr 84/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Pieniężno.
zarządzenie nr : 83/2023
zarządzenie nr 83/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego "Cyfrowa Gmina."
zarządzenie nr : 81/2023
zarządzenie nr 81/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
zarządzenie nr : 80/2023
zarządzenie nr 80/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych Gminy Pieniężno.
zarządzenie nr : 79/2023
zarządzenie nr 79/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.
zarządzenie nr : 78/2023
zarządzenie nr 78/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
zarządzenie nr : 77/2023
zarządzenie nr 77/2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół realizowanych przez gminę Pieniężno.