W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr V/24/03

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. W uchwale Nr III/5/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: § 1 ust. 2, 4 i 6 otrzymują brzmienie:

„Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton – 1 050 zł,

– nie mniej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton – 1 100 zł,

– nie mniej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton – 1 150 zł,

– nie mniej niż 15 ton – 1 200 zł;

b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton – 1 150 zł,

– nie mniej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton – 1 200 zł,

– nie mniej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton – 1 250 zł,

– nie mniej niż 15 ton – 1 300 zł;

c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton – 1 250 zł,

– nie mniej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton – 1 300 zł,

– nie mniej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton – 1 350 zł,

– nie mniej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony – 1 400 zł,

– nie mniej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 1 450 zł,

– nie mniej niż 25 ton – 1 500 zł;

d) liczba osi 3 o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton – 1 350 zł,

– nie mniej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton – 1 400 zł,

– nie mniej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton – 1 450 zł,

– nie mniej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony – 1 500 zł,

– nie mniej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 1 550 zł,

– nie mniej niż 25 ton – 1 600 zł;

e) liczba osi 4 i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton – 1 550 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton – 1 600 zł,

– nie mniej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton – 1 650 zł,

– nie mniej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton – 1 700 zł,

– nie mniej niż 31 ton – 1 750 zł;

f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton – 1 650 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton – 1 750 zł,

– nie mniej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton – 1 850 zł,

– nie mniej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton – 2 250 zł,

– nie mniej niż 31 ton – 2 300 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach:

a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 250 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1 350 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton – 1 450 zł,

– nie mniej niż 31 ton – 1 550 zł;

b) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 350 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1 450 zł,

– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton – 1 550 zł,

– nie mniej niż 31 ton – 1 750 zł;

c) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton – 1 650 zł,

– nie mniej niż 40 ton – 1 750 zł;

d) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych o innym systemie zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton – 1 800 zł,

– nie mniej niż 40 ton – 2 300 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 220 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 270 zł,

– nie mniej niż 25 ton – 370 zł;

b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 270 zł,

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 320 zł,

– nie mniej niż 25 ton – 520 zł;

c) posiadających 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton – 220 zł,

– nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony – 620 zł,

– nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton – 820 zł,

– nie mniej niż 38 ton – 1 120 zł;

d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton – 320 zł,

– nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony – 820 zł,

– nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton – 1 220 zł,

– nie mniej niż 38 ton – 1 520 zł;

e) posiadających 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 670 zł,

– nie mniej niż 38 ton – 920 zł;

f) posiadających 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 920 zł,

– nie mniej niż 38 ton – 1 220 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane