W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały Rady

uchwała nr: XL/255/22
uchwała nr XL/255/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
uchwała nr: XL/254/22
uchwała nr XL/254/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2022.
uchwała nr: XXXIX/253/22
uchwała nr XXXIX/253/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2022.
uchwała nr: XXXIX/252/22
uchwała nr XXXIX/252/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
uchwała nr: XXXIX/251/22
uchwała nr XXXIX/251/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
uchwała nr: XXXIX/250/22
uchwała nr XXXIX/250/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
uchwała nr: XXXIX/249/22
uchwała nr XXXIX/249/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Pieniężno za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4122
uchwała nr: XXXIX/248/22
uchwała nr XXXIX/248/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4121
uchwała nr: XXXIX/247/22
uchwała nr XXXIX/247/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia.
uchwała nr: XXXIX/246/22
uchwała nr XXXIX/246/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2022.