W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr III/08/02

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 40 zł rocznie za jednego psa.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku w formie inkasa.

2. Podatek od posiadania psów pobierany będzie za pokwitowaniem przez inkasenta.

3. Inkasentem podatku jest inspektor ds. księgowości Pani Halina Błońska.

4. Wynagrodzenie inkasenta ustala się w wysokości 20% od kwoty pobranych podatków.

5. Podatek płatny jest jednorazowo do dnia 31 października 2003r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane