Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXVII/132/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.

na podstawie art. 5a ust.2 pkt1, art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust.5 pkt1 i 2 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016.1943 j.t.) i art. 7 ust.1 pkt8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016.446.j.t.) oraz art. 2 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2016.1985) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 991 z dnia

Treść

§ 1.  W uchwale nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno, §2 otrzymuje brzmienie:„

  1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pieniężno poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1, podlega opłacie.

 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, o której mowa w ust. 1 ustala się w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę .”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pieniężno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.  i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Mańkut AlinaPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij