Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XL/204/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pieniężno do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1.

 Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Pieniężno do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu  pt. „Szkoła Kompetencji Kluczowych” zwanego dalej Projektem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, numer    i nazwa działania: RPWM.11.02.00 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, , numer i nazwa poddziałania: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe
§ 2.

 Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Instytutem Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o. o.  w Olsztynie, który będzie Liderem Projektu, a także w partnerstwie z Gminą Miejska Lidzbark Warmiński oraz Gminą Braniewo.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Pieniężna do zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu z Instytutem Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o. o. w Olsztynie , Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, Gmina Braniewo, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460).
 

 

§ 4.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 328 440,15 zł., dofinansowanie Projektu wynosi: 4 110 495,15 zł. Wkład własny do Projektu wynosi: 217 945,00  zł, co stanowi 5% całkowitej wartości Projektu. Gmina Pieniężno, jako Partner Projektu nie jest zobowiązana do ponoszenia wydatków finansowych związanych z wniesieniem wkładu własnego do projektu. Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów Projektu w jego realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami określone zostaną w porozumieniu, o którym mowa w § 3 uchwały.


§ 5.

Zadania związane z realizacją partnerstwa przez Gminę Pieniężno w projekcie realizowały będą szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie, Szkoła Podstawowa  w Piotrowcu, Szkoła Podstawowa w Pakoszach, Szkoła Podstawowa  w Lechowie.


§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


                                                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                 Alina Mańkut

                                 

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij