W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr X/73/19

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

na podstawie art. 127 ust. 2, art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 12 ust.1 pkt 2, ust.3 i ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

 

§ 2. 1. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Gmina Pieniężno za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie do 30 września 2019 r.

 

  1. Mienie (nieruchomości i majątek ruchomy) Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II przejmuje gminna jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie.

 

§ 3. Należności i zobowiązania według stanu na dzień zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II przejmuje Gmina Pieniężno.

 

§ 4. 1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie, będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, dla których to Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy będzie naliczany przez Szkołę Podstawową im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie.

  

  1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

 

 

§ 5. Traci moc uchwała:

 

  1. Nr IX/38/99 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 25 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Pieniężnie,

 

  1. Nr XLII/205/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie nadania Gimnazjum Publicznemu w Pieniężnie imienia Jana Pawła II.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Kisiel
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane