W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVIII/121/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pieniężno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) w związku z art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568 i poz. 695) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 2287

Treść

§ 1.

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień i maj 2020 roku, w zakresie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorców w rozumieniu art. 7  ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  2. Pogorszenie płynności finansowej oznacza spadek obrotów gospodarczych za miesiące marzec i  kwiecień 2020 r. nie mniej niż o 50% do analogicznego okresu 2019 r.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

§ 3.

  1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z oświadczeniem potwierdzającym wielkość spadku obrotów gospodarczych za miesiąc marzec i kwiecień br. w odniesieniu do analogicznego okresu                2019 r.
  2. Podatnik traci zwolnienie przysługujące na podstawie niniejszej uchwały w wypadku stwierdzenia przez organ podatkowy złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej zawierającego nieprawdziwe dane.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane