W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVIII/122/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 15q w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695) oraz art. 4 ust 2, art. 5, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 2288

Treść

§ 1. Przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych:

a) w kwietniu 2020 roku,

b) w maju 2020 roku,

c) w czerwcu 2020 roku

§ 2.

  1. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, przysługuje przedsiębiorcom, o których mowa w art. 7  ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz 1292 z późn. zm.), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  2. Pogorszenie płynności finansowej w rozumieniu uchwały oznacza spadek obrotów gospodarczych za miesiące marzec i kwiecień 2020 r. nie mniej niż o 30% do analogicznego okresu 2019 r.

§ 3.

  1. Przedsiębiorca ubiegający się o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z oświadczeniem potwierdzającym wielkość spadku obrotów gospodarczych za miesiąc marzec i kwiecień br. w odniesieniu do analogicznego okresu  2019 r.
  2. W wypadku stwierdzenia przez organ podatkowy złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej zawierającego nieprawdziwe dane podatnik zobowiązany jest to zapłaty odsetek od zaległości podatkowych od rat podatku od nieruchomości niewpłaconych w terminach określonych w §1 niniejszej uchwały do daty zapłaty tych rat.

§ 4. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020 r. str. 1 późn. zm) i jest udzielana zgodnie z tym Komunikatem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane