W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXVI/183/13

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmian w Statucie Gminy Pieniężno.

na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 1933

Treść

W sprawie zmian w Statucie Gminy Pieniężno 


§ 1.
W Uchwale Nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 maja 2003r. w sprawie Statutu Gminy Pieniężno wprowadza się następujące zmiany:


a) skreśla się w § 48 ustęp „1a” w brzmieniu: „Inicjatywę uchwałodawczą może zgłosić grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały”.


b) w załączniku Nr 5 Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych w pkt. „I.” dodaje się podpunkt 9 w brzmieniu „Środowiskowy Dom Samopomocy „Bajka”.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew ŻyndulPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane